Silový tréning a výživa

Svalová činnosť, svalové vlákna, svalová sila

| 0 comments

Pre porozumenie širšej problematiky cítim potrebu uviesť niektoré špecifické pojmy a fakty.

V prvom rade uvediem pre naše  budúce potreby tri druhy svalovej činnosti:

  1. excentrická (negatívna fáza, brzdenie): sval sa predlžuje. Úpon sa odďaľuje od začiatku svalu.
  2. koncentrická (pozitívna fáza): sval sa skracuje. Približovanie úponu k začiatku svalu.
  3. izometrická: dĺžka svalu sa nemení. Patria sem rôzne výdrže v nemenných polohách.

V druhom rade budem hovoriť o typoch svalových vláken a ich charakteristike:

  1. Sválové vlákna typu I: pomaly kontrahujúce, odolávajú únave, vysoká oxidatívna kapacita (aerobný metabolizmus), nízka glykolitická kapacita (anaerobný metabolizmus)
  2. Svalové vlákna typu IIa: prechodný typ medzi I a IIb, vraj majú najväčšiu tendenciu k svalovému rastu (na ich zapojenie je treba príslušnú intenzitu, rozoberiem v budúcnosti).
  3. Svalové vlákna typu IIb: schopné rýchlej kontrakcie, rýchlo unaviteľné, výborná anaerobná kapacita, veľmi nízka aerobná, aktivácia týchto svalových vláken rozhodne nenastane ak tam nabúchaš 40 drepov

 *po skončení aerobnej činnosti je vám do smiechu a po skončení anaerobnej skôr na vracanie

A v treťom rade je dôležité si uvedomiť na čom závisí svalová sila, silový výkon:

  1. štrukturálne adaptácie: svalová hypetrofia, typológia svalových vláken, enzymatická aktivita, energetická pripravenosť, (otázka v oblasti možnosti svalovej hyperplazie – zvýšenie počtu svalových vláken)
  2. adaptácie na úrovni riadenia pohybu: medzisvalová a vnútrosvalová koordinácia (intermuskulárna a intramuskulárna)
  3. psychologické faktory: voľné úsilie a motivácia (každý deň nieje “beast mode ON”)

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.