Rozvoj musculus biceps brachii

Výsledek obrázku pro kenhub biceps brachii
Obrázok č.1 Biceps brachii
(www.kenhub.com)

Najdôležitejšie pre nás je vedieť, že obe hlavy bicepsu (obrázok č.1) začínajú na rôznych častiach lopatky. Hlavnú funkciu bicepsu poznáme, je ňou flexia (ohyb) v lakti. Avšak nesmieme zabúdať na krátku hlavu, ktorá vykonáva pomocnú addukciu (pripaženie) a flexiu humeru v ramene. Dlhá hlava sa podiela na abdukcii (upažení) humeru v ramennom kĺbe. Spolu sa podielajú na supinácii predlaktia (dlaň smeruje dole).

Následne môžeme rozlišovať rozvoj bicepsu v týchto špecifických polohách (a ich možných kombináciach).

Biceps brachii v neutrálnej polohe

Svalové skupiny sú “najsilnejšie” v tzv. neutrálnych polohách. Vyvinutie svalovej sily nieje negatívne ovplyvnené predošlým skrátením, predĺžením, alebo skrátením rozhodujúcej svalovej skupiny, alebo jej časti, podielajucej sa na žiadanom pohybe.

Biceps brachii v predĺžení

Posunutím humeru za os trupu dostávame biceps do natiahnutia. Pri extenzii humeru v ramennom kĺbe precvičujeme biceps vo zväčšenom rozsahu pohybu.

Pri pronácii biceps ešte viac natiahneme (“kladivový úchop”, alebo nadhmat).

Biceps brachii v skrátení

Keďže biceps sa podiela na svojich vedľajších funkiach v ramennom kĺbe, budeme schopní využiť jeho zníženú schopnosť vyvinúť svalovú silu na “špecifickejšie zacielenie” krátkej alebo dlhej hlavy. Pár príkladov rôznych polôh následuje nižšie.

Vyššia aktivita dlhej hlavy (krátka hlava sa podiela na flexii v ramennom kĺbe).

Náročnejšie prevedenie pri fixácii humeru v ramennom kĺbe môže vyzerať nasledovne:


Pri addukcii humeru v ramennom kĺbe sa bude taktiež na flexii v lakti podielať viac dlhá hlava bicepsu.

Naopak pri abdukcii humeru sa viac zapojí krátka hlava bicepsu.

Opätovne pripomínam, že tak ako pri tricepse brachii, tak aj pri bicepse brachii, záleži pri jeho zapojení na polohovaní humeru v ramennom kĺbe. Eventuelne na supinácii, alebo pronácii v zápästí.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *