Rozvoj musculus triceps brachii

Obrázok č. 1 M. triceps brachii
Zdroj: (www.kenhub.com)

M. triceps brachii (na obrázku č. 1) nám spraví úvod do tejto série, pretože z môjho pohľadu je najjednoduchší na pochopepenie z hľadiska svojej funkcie a rôznych uhlov precvičenia. Vyznačená dlhá hlava (caput longum na obrázoku č. 2) je pre mňa najzaujímavejšia, pretože okrem extenzie v lakti sa podieľa aj na addukcii a extenzii v ramene. Znamená to, že pri zmienených pohyboch bude už viac, alebo menej významne zapojená. V antagonistických pohyboch (flexia a abdukcia paže) bude do určitej miery natiahnutá. Využiteľnosť týchto faktov objasním v ďaľšej časti.

Obrázok č. 2 Caput longum
Zdroj: (www.kenhub.com)

Svalové skupiny sú schopné vyvinúť najväčšiu svalovú silu v neutrálnych polohách. V prvom rade to znamená, že žiadna z častí svalu nieje dopredu zapojená v inom pohybe ako v pohybe, do ktorého ju chceme primárne zapojiť. V druhom rade bude absentovať akékoľvek natiahnutie akejkoľvek časti svalu. Pre lepšie pochopenie vysvetlím na príkladoch nižsie.

Najskôr si predstavme polohu, v ktorej je dlhá hlava tricepsu natiahnutá.

Práve natiahnutím dlhej hlavy tricepsu by sme mali túto primárne zacielovať pri exekúcii extenzie v lakti. Osobne by som povedal, že akýkoľvek sval pri natiahnutí bude mat tendenciu sa pokúsiť reflexne skrátiť do neutrálnej polohy (je to ochrana pred jeho poškodením). Čím výraznejšie natiahnutie dlhej hlavy, tým nižšia celková výsledná svalová sila v danom pohybe.

Druhým príkladom pre zaťaženie tricepsu v predĺžení môže byť následné prevedenie v upažení.

Pri skrátení dlhej hlavy si pozrime následujúce možnosti. Prevedenie jednoruč nám umožnuje výraznejšie priblíženie humeru k scapule. Dlhá hlava môže byť výrazne cítit, pretože je zapojená počas celého trvania série. Do samotnej extenzie by sa mali zapájať viac ostatné dve hlavy.

Príklady tzv. neutrálnych polôh sú nasledovné, a áno budete v nich zdvíhať najväčšie váhy.

Na záver zdôraznujem, že najdôležitejším pri precvičovaní, v našom prípade tricepsu, je dôležitý uhol humeru v spomenutom ramennom kĺbe. Zapojenie m. triceps brachii sa nezmení použitím iného adaptéru na kladke. Zmena nadhmatu (pronácia) na podhmat (supinácia) bude mať tiež nulový význam z hladiska zapojenia jednotlivých hláv tricepsu.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *