Pohyby humeru v ramennom kĺbe

Pohyby humeru v ramennom kĺbe sú podľa môjho názoru najdôležitejšie pri rozvoji svalových skupín vrchnej polovice tela. Primárne hovoríme o rozvoji prsných a chrbtových svalových skupín. Pri viackĺbových cvikoch sekundárne rozvíjame aj menšie svalové skupiny (napr. mm. deltoidei, m. biceps brachii. m.triceps brachii).

Pri určovaní východzích polôh, alebo rozsahu pohybu, vychádzam z držania tela, ktoré chcem podporiť cvičením. Rozpoznanie jednotlivých svalových skupín chrbta nám umožní stabilizáciu (fixaciu) humeru pri snahe o izolovanejšie rozvíjania flexorov, extenzorov a abduktorov paže.

Prvým z dôležitých pohybov, aspoň pre mňa, je následné spojenie lopatiek. Zapamätajte si prosím, že na spojenie lopatiek nepotrebujete s pažou hýbať dopredu a dozadu.


V následujúcej ukážke si všimnite polohu lakťa, ktorá sa nemení! Jediné čo sa hýbe sú lopatky s rotáciou humeru. Lakeť zostáva v jednom bode.

Následujúci pohybový vzorec je využiteľný napr. pri rozvoji prsných svalov, kde je žiaduce fixovať lopatku jej retrakciou a depresiou.

Rovnaký pohybový vzorec pri upažení.

A pre mňa najkomplikovanejší pohybový vzorec z prezenzovaných, keďže pridávame ešte addukciu paže. Tiež vám to pripomína príťahy na hrazde, resp. stahovanie hornej kladky s príslušným adaptérom?

Najlepšie na záver. Možno sa budem opakovať, ale opakovanie je matkou múdrosti. Z môjho pohľadu bez zvládnutia prezentovaných pohybov nemôžem aktivovať svalové skupiny s cieľom podporiť držanie tela. Celkovo pri cvičení (a najmä ego liftingu) dochádza k zapájaniu svalových skupín, ktoré spôsobujú najmä protrakciu ramien a zapájanie čohokoľvek. Schválne som sa nevenoval napríklad funkcii prsných svalov, pretože som presvedčený, že nedokážem túto svalovú skupinu správne zacieliť bez pochopenia a zvládnutia jednotlivých pohybov v ramennom kĺbe s prihliadnutím na dôležitosť lopatky. Akoby povedal jeden z miesičov “Najdôležitejší je chrbát.”

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *