Rozvoj svalov chrbta

pre zjednodušenie som vynechal napríklad rotátorovú manžetu, m. quadratus lumborum apod.

Na začiatok sa vyjadrím k vzpriamovačom, ktorých funkciou ako už názov napovedá, bude predovšetkym podielanie sa na vzpriamenom držaní trupu. Jedná sa o tzv. extenziu vrchnej polovice tela. Keďže sa do značnej miery podieľajú na držaní tela, ich zapojenie bude výrazne pri cvikoch ako mŕtve ťahy, drepy (a vlastne všetko, kde potrebujete stabilizovať chrbticu). Toto zapojenie je však izometrické. Znamená to, že napätie v svale sa môže meniť, avšak jeho dĺžka sa nemení. Následujúce prevedenie vám umožní zapojiť vzpriamovače ako v koncentrickej, tak excetrickej svalovej kontrakcii.


M. rhomboideus major a minor (na obrázku č. 1 a 2 ) budú, ako vidíte na obrázku, priťahovať lopatky k sebe a smerom hore. Keď sa pozriete na smerovanie vlákien m. trapezius (obrázok č. 3), tak si všimnite, že jeho schopnosť bude ťahať lopatky k sebe a vo vertikálnej rovine sa bude podieľať na širokom spektre možností.

Pre mňa najzaujímavejším je m. latissimus dorsi (na
obrázoku č. 4), ktorý sa podiela na extenzii, addukcii, a vnútornej rotácii humeru. Vnútornú rotáciu si ukážeme na nasledujúcich fotkách.

Vnútorná rotácia humeru znamená, vytočenie lakťa za telo. Vidíte, že chrbát je celkovo užší, ako na fotkách nižšie (sval je očividne kratší v kontrakcii ako v natiahnutí). Z pozície vo vonkajšej rotácii je teda m. latissimus dorsii natiahnutý, a mne osobne sa táto poloha pozdáva omnoho viac na nasledujúcu addukciu humeru.

Prevedenie môže vyzerať nasledujúco. Vedzte, že pri rôznom rozsahu pohybu sa zapájajú určité svalové skupiny viac a iné menej (či už na chrbte alebo na pažiach).

Zapojenie pri príťahoch čohokoľvek zhora bude závisieť na spôsobe úchopu, ktorý ako vidíme na prvom prípade, nechávam humerus v abdukcii a postupne zmenou úchopu do supinácie ho dostávame viac do flexie (pred telo).

Ked sa pozrieme na zapojenie m. latissimus dorsi, odhliadnuc od aktivácie iných svalových skupín, tak bude rozhodujúce postavenie humeru. Keďže medzi jeho hlavné funkcie patrí extenzia a addukcia humeru, tak spôsob jeho zapojenia sa bude líšiť v postavení paže voči trupu. Mám tým na mysli uhol vzpaženia a upaženia vo východzej polohe (resp. maximalná flexia a abdukcia paže).


Zmena úchopu na rôzne zapojenie chrbtových svalov nebude mať vo väčšine prípadov žiaden efekt, keďže reálne nemeníme uhol v ramene, ktorý ako vieme bude z tohto hľadiska rozhodujúci.

Zapojenie m. latissimus dorsi môžme zmeniť na základe uhla, pod ktorým vykonávame extenziu. Pri príťahoch na spodnej kladke pôjde o zmenu uhlu abdukcie humeru.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *